top of page

Una de les grans fortificacions d’Europa. Construïda baix el regnat d’Isabel II d’Espanya entre 1850 i 1875 per defensar el port de Maó. La península de la Mola, situada a l’extrem més oriental del territori espanyol, és una àrea protegida pels seus valors naturals i ambientals. Aquesta fortalesa, que mai fou atacada, s’ha convertit en un dels destins turístics i culturals més visitats de Menorca.

 

Una de las grandes fortificaciones de Europa. Construida bajo el reinado de Isabel II de España entre 1850 y 1875 para defender el puerto de Mahón. La península de La Mola, situada en el extremo más oriental del territorio español, es un área protegida por sus valores naturales y ambientales. Esta fortaleza, que nunca fue atacada, se ha convertido en uno de los destinos turísticos y culturales más visitados de Menorca.

It is one of the largest fortresses across Europe. It was built under the reign of Queen Isabella II of Spain between 1850 and 1875 in order to defend the harbour of Mahón. La Mola peninsula, which is located at the most eastern end of Spain, is a protected area due to its natural and environmental values. The fortress was never attacked and has now become one of Minorca’s most famous tourist and cultural attractions.

Il s’agit de l’une des grandes forteresses d’Europe, bâtie sous le règne d’Isabel II d’Espagne entre 1850 et 1875 pour défendre le port de Mahón. La péninsule de La Mola, située à l’extrémité la plus orientale du territoire espagnol, est un espace protégé en raison de sa richesse naturelle et environnementale. Cette forteresse, qui n’a jamais été attaquée, est devenue l’une des destinations touristiques et culturelles les plus visitées de Minorque.

Imágenes aéreas de La Mola, Drone Menorca

Aeroview Menorca

bottom of page